ZOWEL GROTE ALS KLEINE PRODUCTIES
MET HOUTSKELETBOUW IS MEER MOGELIJK
ZOWEL GROTE ALS KLEINE BOUWWERKEN
VAN KAPCONSTRUCTIE TOT COMPLETE WONING
SNELLE EN VAKKUNDIGE LEVERING EN PLAATSING
KAPCONSTRUCTIES IN ALLE VORMEN EN MATEN
LEVERING EN PLAATSING DOOR HEEL NEDERLAND
KIEST U KRAMER, DAN KIEST U KWALITEIT!
EEN KAPCONSTRUTIE VAN KRAMER PAST ALTIJD
COMPLETE KAPPEN MET AFGETIMMERDE DAKKAPELLEN
OPTIMAAL GEISOLEERDE WONINGEN

Door het bekijken van de internetsite van Kramer’s Houtconstructies B.V. en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Kramer’s Houtconstructies B.V. heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. Kramer’s Houtconstructies B.V. staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Kramer’s Houtconstructies B.V. aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Kramer’s Houtconstructies B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Kramer’s Houtconstructies B.V. garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. Kramer’s Houtconstructies B.V., respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de Kramer’s Houtconstructies B.V. internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van Kramer’s Houtconstructies B.V.. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kramer’s Houtconstructies B.V., de inhoud van de internetsite van Kramer’s Houtconstructies B.V. over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de internetsite van Kramer’s Houtconstructies B.V. en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.