Duurzaam

Hout.

Wereldwijd is hout altijd het meest gebruikte materiaal geweest, maar in de westerse samenleving worden de afgelopen jaren veelal steenachtige materialen gebruikt. Daar is de laatste jaren verandering in gekomen. Nu en in de toekomst zal er steeds meer gebruik worden gemaakt van houtskeletbouw (HSB). Een zeer duurzame manier van bouwen.

Een groot voordeel van hout is dat we het opnieuw kunnen aanplanten. Door het verantwoord kappen uit een duurzaam beheerd bos, krijgt het hout een FSC of PEFC label. Koolstofdioxide (CO2) komt vrij bij het verwerken en aanbrengen van hout, doordat hout CO2 opneemt tijdens hun leven wordt vooraf de CO2 gecompenseerd. Voor het maken van een woning in HSB wordt ongeveer maar 40% van de energie gebruikt van de hoeveelheid die nodig is in vergelijking met een ander bouwmateriaal.

Qua transport is hout wel tot zes keer energiezuiniger dan andere bouwmaterialen. Dit komt mede door het geringe gewicht en dat bij HSB een hoge mate van prefabricering mogelijk is. In de fabriek worden alle elementen gemaakt onder ideale omstandigheden (geen invloed van weer) en kan bij montage al binnen enkele dagen een woning wind- en waterdicht zijn.

Duurzaam.

Het zou te ver gaan om te claimen dat onze bedrijfskleur niet voor niets groen is. De keuze van deze bedrijfskleur dateert veel langer terug dan de recente focus op het milieuvriendelijk bouwen. Toch kunnen wij ons met recht een ‘groene’ aannemer noemen. Onze bouwprocessen zijn zoveel mogelijk prefab. Bij onze planning met productie, transport en levering hanteren we zoveel mogelijk het “Just-in-time” principe. Omdat wij zowel FSC als PEFC gecertificeerd zijn hebben wij de mogelijkheid aantoonbaar duurzame bouwmaterialen te gebruiken.

Door een strakke planning kan er snel verder worden gewerkt aan het afbouwen van de woning. Een woning met een houtconstructie hoeft er niet anders uit te zien dan de reguliere woning van baksteen. Het geeft veelal juist meer flexibiliteit in de ontwerpfase. Andere voordelen zijn dat hout een lange levensduur heeft en dat het prima kan worden hergebruikt. Alle materialen in de HSB kunnen worden hergebruikt. Hierdoor is er een hoge mate van circulair bouwen.

Het uiteindelijke zeer energiezuinige bouwwerk dat we opleveren draagt wellicht nog het meeste bij aan een duurzame leefomgeving. Door zeer veel aandacht te besteden aan een goede isolatieschil en hoge mate van luchtdichting wordt het gebruik van fossiele brandstoffen aanzienlijk beperkt.

Men kiest vaker een hogere Rc-waarde dan is voorgeschreven in het bouwbesluit. Hedendaags wordt er ook meer biobased en dampopen gebouwd. Wij hebben al verscheidene projecten op deze manier mogen uitvoeren. Door deze ontwikkeling worden er nog meer plantaardige producten gebruikt als cellulose en houtvezel isolatie.

Maatschappelijke betrokkenheid.

Maatschappelijke betrokkenheid is bij ons vanzelfsprekend. Kramer’s Houtconstructies BV is groot geworden in een relatief kleine dorpsomgeving. De dorpscultuur, waarbij een ieder elkaar kent en helpt is verweven in onze totale organisatie. Als middelgrote werkgever proberen wij een houtje bij te dragen aan een positieve, gezonde en sociale samenleving. Als organisatie zijn we gefocust op een lange termijn filosofie. Er heerst een cultuur van continu verbeteren, waar het verbeteren van processen en het elimineren van verspillingen centraal staan. Door deze duurzame gedachte creëren we zowel voor al onze medewerkers en als het eindproduct voor onze opdrachtgevers een zo optimaal mogelijk product.

HoutbouwersNL.

Met trots dragen we het nieuwe keurmerk HoutbouwersNL. Doordat bouwen met hout een onstuitbare vlucht neemt is dit goed voor mens, dier en milieu. Het keurmerk is voor bouwers met excellente kennis en kunde. Houten gevel- en dak elementen, houtskeletbouw, CLT en modulair bouwen in hout vereisen meesterschap en professionaliteit. Dit keurmerk biedt de gehele bouwwereld niet alleen houvast, maar ook de gewenste zekerheid bij houtbouwprojecten.

Wet kwaliteitsborging en HoutbouwersNL.

De Wet Kwaliteitsborging verlangt bewijs van bouwers dat zij volgens het Bouwbesluit bouwen. Bouwers in hout met het HoutbouwersNL-keurmerk doorlopen steeds opnieuw objectieve toetsing en goedkeuring als bewijs voor hoogwaardige producten en houtbouwprocessen. Dit geldt ook voor de toegepaste materialen, waardoor het kwaliteitsniveau in de gehele keten is gegarandeerd. Zo is de relevante informatie voor de dossiervorming naar de kwaliteitsborger snel op orde.
Omdat wij als Kramer's Houtconstructies het HoutbouwersNL-keurmerk dragen hebben we dus een streepje voor bij de kwaliteitborgers. Omdat we moeiteloos aan de eisen voldoen.

HSB is de toekomst. Wij zijn er klaar voor, u ook?

Techniek & Design door Somar Webdesign St.Niclaasga
envelopephone-handsetarrow-down